Temel Lise 11. Sınıf Takdir Teşekkür

Temel Lise 11. Sınıf Takdir Teşekkür Hesaplama

Temel Lise 11. Sınıf Takdir ve Teşekkür Hesaplama

Temel Lise 11. sınıf öğrencilerimiz için hazırladığımız takdir teşekkür hesaplama sayfası ile aşağıdaki formdan ders notlarınızı girerek dönem sonu not ortalamanızı ve takdir teşekkür belgesi alıp almayacağını öğrenebilirsiniz.

Dil Anlatım: Örn. 70.50
Edebiyat: Örn. 70.50
Din Kültürü: Örn. 70.50
İnkılap Tarihi : Örn. 70.50
Felsefe : Örn. 70.50
Yabancı Dil: Örn. 70.50
Görsel San-Müzik: Örn. 70.50
Seçmeli Dersler
Örn. 70.50
Örn. 70.50
Örn. 70.50
Örn. 70.50
Örn. 70.50
Örn. 70.50
Örn. 70.50
Örn. 70.50
Örn. 70.50
Örn. 70.50
Örn. 70.50
Örn. 70.50

Temel Lise 11. Sınıf Takdir Teşekkür Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Temel Lise 11. sınıf ağırlıklı not ortalamasının nasıl bulunduğunu anlatalım. Temel Lise 11. sınıf dönem sonunda her bir dersin puanı ile dersin haftalık ders saati çarpılır. Her ders için bulunan çarpım sonuçları ayrı ayrı toplayın ve toplam haftalık ders saati toplamına bölün. Elde edilen sonuç Temel Lise 11. sınıf ağırlıklı dönem ortalamasıdır.

Temel Lise 11. Sınıf Takdir Teşekkür Belgesi Nasıl Hesaplanır?

Hiçbir dersi zayıf olmayan ve dönem sonu ağırlıklı not ortalaması 85 ve yukarı olması halinde takdir, 70-85 arası olması halinde de teşekkür belgesi alırsınız.

Temel Lise 11. Sınıfta ağırlıklı ortalamayı en çok etkileyen bir ders vardır. Bu ders de yabancı dil dersidir. Bu gibi derslerin notunun fazla olması belge almanızı kolaylaştırır.

Temel Lise 11. Sınıf Zorunlu (Ortak) Dersler Nelerdir?

Temel Lise 11. sınıfında toplam 12 saat zorunlu ders vardır. Temel Lise 11. sınıf ortak dersleri; dil ve anlatım, türk edebiyatı, din kültürü ve ahlak bilgisi, t.c. inkılap tarihi ve atatürkçülük, felsefe, birinci yabancı dil, görsel sanatlar / müzik olmak üzere 7 tane ders vardır.

Temel Lise 11. Sınıf Seçmeli Dersleri Nelerdir?

Temel Lise 11. Sınıfında seçmeli dersleri; seçmeli dil ve anlatım, seçmeli türk edebiyatı, diksiyon ve hitabet, osmanlı türkçesi, temel matematik, ileri matematik, ileri fizik, ileri kimya, ileri biyoloji, astronomi ve uzay bilimleri, seçmeli tarih, seçmeli coğrafya, psikoloji, sosyoloji, mantık, bilgi kuramı, demokrasi ve insan hakları, işletme, ekonomi girişimcilik, yönetim bilimi, uluslararası ilişkiler, kur’an-ı kerim, hz. muhammed’in hayatı, temel dini bilgiler, seçmeli birinci yabancı dil, seçmeli ikinci yabancı dil, alman edebiyatı, ingiliz edebiyatı, fransız edebiyatı, seçmeli beden eğitimi, sosyal etkinlik, seçmeli görsel sanatlar, seçmeli müzik, sanat tarihi, drama, bilgi ve iletişim teknolojisi, proje hazırlama

Temel Lise 11. sınıfında toplam haftalık ders saati toplamı 34 derstir. Rehberlik dersi de ayrıca 1 derstir.

Kimler Neler Demiş?